گل آرایی مراسم سوگواری

توسط | اردیبهشت ۱۱, ۱۴۰۲ | ۰ دیدگاه

گل آرایی مراسم سوگواری

گل آرایی مراسم سوگواری

زمانهایی در زندگی همه ما وجود دارد که بنابه اتفاق ناخوشایندی عزیزی را از دست میدهیم و به سوگ او مینشینیم.

در چنین زمانی فکر ما فراتر از هرچیزی درگیر غم از دست دادن،

و فراغ است و به همین دلیل از اینکه بهترین تشریفات را،

برای بدرقه ی روح از دست رفته مان اجرا کنیم عاجز میمانیم.

در این زمان بهترین و ساده ترین انتخاب برای گل آرایی مراسم سوگواری و یادبود شمع،

و گل در کنار یکدیگر برای طراوت،

و شادابی روح مرحوم و روشن شدن راه اوست ما در غم شما عزیزان شریک میشویم،

و همراه شما ایشان را بدرقه میکنیم به دیار ابدی.