گل ارکیده : محل پیدایش و نگهداری

گل ارکیده : محل پیدایش و نگهداری

گل ارکیده و ثعلب گل ارکیده ثعلبیان خانواده ای بزرگ از مارچوبه سانان از گیاهان گلدار تک‌لپه‌ای هستند. معنای گل ارکیده در یونانی به دلیل ظاهر میانی این گل بیضه است. در فارسی نیز به همین معناست. با نام های ثعلب شاطریون ثعلبی و سعلب خوانده میشود. انواع گل ارکیده ثعلبیان...
گل رز : انواع و اجزا ، تاریخچه و فرهنگ ، عطر

گل رز : انواع و اجزا ، تاریخچه و فرهنگ ، عطر

تعریف اجمالی گل رز گل رز یا همان گل سرخ، محمدی، گل سوری و یا ورده که به ملکه ی گل ها شهرت دارد.  در فارسی کهن به آن گل و به آب آن گلاب میگفتند. در کشور ما 150 گونه دارد. برای ساخت بقیه ارقام گل سوری یا رز، تنها از 10 گونه استفاده شده، و تا کنون بیش از 20000 رقم...