گل رز : انواع و اجزا ، تاریخچه و فرهنگ ، عطر

گل رز : انواع و اجزا ، تاریخچه و فرهنگ ، عطر

تعریف اجمالی گل رز گل رز یا همان گل سرخ، محمدی، گل سوری و یا ورده که به ملکه ی گل ها شهرت دارد.  در فارسی کهن به آن گل و به آب آن گلاب میگفتند. در کشور ما 150 گونه دارد. برای ساخت بقیه ارقام گل سوری یا رز، تنها از 10 گونه استفاده شده، و تا کنون بیش از 20000 رقم...